ABOUT US

管理(lǐ)團隊

來源: 樂山大佛旅投集團 發布日期: 2020/09/16
分享到:

杜      華    黨委書(shū)記、董事長(cháng)

康 曉 明     黨委副書(shū)記、總經理(lǐ)

梅     平     黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記

胡 成 軍     黨委委員、副總經理(lǐ)

祝 長(cháng) 平     副總經理(lǐ)